Jestem coachem oraz niezależną konsultantką. Pracuję w językach polskim i angielskim.

Jako coach pomagam moim klientom realizować ważne dla nich cele zawodowe i osobiste.

Jako konsultantka wspieram kadrę menedżerską w rozwoju przywództwa i skutecznym zarządzaniu ludźmi oraz zadaniami.

Wykorzystuję przy tym kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie i ocenie kompetencji i potencjału kadry menedżerskiej i specjalistów (w tym talentów, przyszłych liderów oraz HiPo) metodami Assessment / Development Centre oraz informacja zwrotna 360 stopni. Jestem też certyfikowaną trenerką Agility Profile® – narzędzia do diagnozy zwinności menedżerskiej i zespołowej.

Moje doświadczenia w obszarze doradztwa HR obejmują: udział w tworzeniu modeli kompetencyjnych i systemów motywacyjnych, uczestnictwo w sesjach ośrodków oceny i rozwoju (AC|DC) oraz udzielanie informacji zwrotnych po procesach AC|DC i oceny 360 stopni, koordynację i prowadzenie projektów oceny kompetencji metodą informacji zwrotnej 360 stopni, a także doradztwo w zakresie wyboru i stosowania narzędzi psychometrycznych w procesach rekrutacji i rozwoju. W pracy wykorzystuję też takie podejścia i metody, jak Agility Profile® (Kwestionariusz Zwinności AP) i ustawienia systemowe w kontekście biznesowym.

Zawodowo inspiruję się pracą Marshalla B. Rosenberga i jego podejściem nakierowanym na rozumienie potrzeb i budowanie dialogu oraz współpracy, nazwanym Porozumieniem bez Przemocy (Non-Violent Communication). Bliskie są mi idee wyjaśniania nieporozumień i rozwiązywania konfliktów metodą Kręgów naprawczych opracowaną przez Dominika Bartera. Wiele zawdzięczam dr Brene Brown i jej książkom powstałym na bazie badań nad wstydem i wrażliwością. W pracy wykorzystuję także elementy ustawień systemowych w kontekście organizacyjnym. Uczyłam się pracy tą metodą od Marka Wilkirskiego, pioniera ustawień systemowych w Polsce. Inspiracją dla mnie jest także praca Sneh Victorii Schnabel oraz dr Joy Manne.

Prywatnie jestem miłośniczką górskich wędrówek oraz fotografii przyrodniczej (pejzaże oraz makrofotografia). Kocham literaturę i teatr.